Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

NR

DATA
OGŁOSZENIA

PRZEDMIOT

RODZAJ

ZAŁĄCZNIK

1

2022-01-10

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1/26 w Rokicinach stanowiącego własność Gminy Czarna Dąbrówka

I przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

2

2022-01-10

sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7/26 w Rokicinach stanowiącego własność Gminy Czarna Dąbrówka

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

3

2022-01-10

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Karwno działka nr 153/7 o powierzchni 0,0186 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

4

2022-01-13

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/5 oraz położonej w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

5

2022-01-13

działki przeznaczone do sprzedaży, oznaczone nr ewidencyjnym 7/44 oraz 7/46 oraz położonych w Podkomorzycach

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

6

2022-03-03

nieruchomości położona w obrębie MIKOROWO działka nr 19/ 5 o powierz chni 0, 1 792 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

7

2022-03-09

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie PODKOMORZYCE działka nr 7/44  o powierzchni 0,1255 ha  oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

8

2022-03-24

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/35  położonej w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

9

2022-03-24

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/36 położonej w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

10

2022-03-31

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/5 położonej w Kłosach

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

11

2022-03-31

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 1/68 położonej w Czarnej Dąbrówce

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

12

2022-03-31

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/6 położonej w Kłosach

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

13

2022-04-28

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/6 położonej w Kłosach

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

14

2022-05-12

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/35 o powierzchni 0,1282 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

15

2022-05-12

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czarna Dąbrówka działka nr 1/68  o powierzchni 0,1560 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

16

2022-05-12

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/6 o powierzchni 0,2085 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

17

2022-05-12

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/5  o powierzchni 0,2250 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

18

2022-05-12

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/36  o powierzchni 0,1612 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

19

2022-06-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podkomorzyce działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha

II przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

20

2022-06-08

działki przeznaczone do użyczenia nr 2/7 w Czarnej Dąbrówce, 113 i 112/3 w Nożynie, 2/53 w Jasieniu oraz 19/22 w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

21

2022-06-20

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/23 w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

22

2022-06-20

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/24 położonej w Mikorowie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

23

2022-06-20

sprzedaż nieruchomości położone j w obrębie Czarna Dąbrówka działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha

II przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

24

2022-06-20

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/ 5 o powierzchni 0, 2250 ha

I przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

25

2022-06-20

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/ 6 o powierzchni 0, 2085 ha

II przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

26

2022-08-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/5 o powierzchni 0,2250 ha 

 

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

27

2022-08-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/6 o powierzchni 0,2085 ha 

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

28

2022-08-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie CZARNA DĄBRÓWKA działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

29

2022-08-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka  nr 19/23 o powierzchni 0,2002 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

30

2022-08-03

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka  nr 19/24 o powierzchni 0,2089 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

31

2022-08-11

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podkomorzyce działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha

III przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

32

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 19-25 Mikorowo

wykaz
nieruchomości

ogłoszenie

33

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 19-26 Mikorowo

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

34

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 19-27 Mikorowo

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

35

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 19-28 Mikorowo

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

36

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 46-5 Osowskie

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

37

2022-08-17

wykaz nieruchomości do sprzedaży 46-6 Osowskie

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

38

2022-08-17

 wykaz nieruchomości do sprzedaży 46-7 Osowskie

wykaz nieruchomości

ogłoszenie

39

2022-09-15

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czarna Dąbrókwka działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha

 

IV przetarg ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

40

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/2 5 o powierzchni 0,2 108 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

41

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/26 o powierzchni 0,2283 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

42

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/27  o powierzchni 0,2107 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenienie

43

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka nr 19/28 o powierzchni 0,2118 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

44

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 46/5 o powierzchni 0,1164 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

45

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 46/6 o powierzchni 0,1164 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

46

2022-09-23

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 46/7 o powierzchni 0,1099 ha

I przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

47

2022-10-26

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Podkomorzyce działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha

IV przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

48

2022-10-26

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osowskie działka nr 46/5  o powierzchni 0,1164 ha

II przetarg
ustne

Ogłoszenie

49

2022-10-26

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osowskie działka nr 46/6 o powierzchni 0,1164 ha

II przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

50

2022-10-26

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie OSOWSKIE działka nr 46/7  o powierzchni 0,1099 ha

II przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

51

2022-10-26

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie MIKOROWO działka nr 19/26  o powierzchni 0,2283 ha

II przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

52

2022-10-28

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w dordze przetargu w miejscowościach Kleszczyniec i Mikorowo

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

53

2022-12-19

zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 101/25 położonej w Nożynie

wykaz
nieruchomości

Ogłoszenie

54

2022-12-19

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mikorowo działka nr 19/26  o powierzchni 0,2283 ha

III przetarg
ustny
nieograniczny

Ogłoszenie

55

2022-12-19

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osowskie działka nr 46/7 o powierzchni 0,1099 ha

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

56

2022-12-19

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osowskie działka nr 46/6  o powierzchni 0,1164 ha

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

57

2022-12-19

sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Osowskie działka nr 46/5 o powierzchni 0,1164 ha

III przetarg
ustny
nieograniczony

Ogłoszenie

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2021-01-21
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2022-01-10 18:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3347
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-22 19:17