Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OCHRONA ŚRODOWISKA
USUWANIE FOLII ROLNICZEJ
EDYCJA 2022

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu priorytetowego „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach tyi typu Big Bag”.

W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu odpadów z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia odpadów oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Posiadacz odpadów na podstawie porozumienia z Gminą Czarna Dąbrówka zobowiązany zostanie do poniesienia kosztów ze środków własnych:

 1. 100% podatku VAT związanego usuwaniem Odpadów .
 2. różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami, a kwotą dofinansowania (w przypadku gdy koszt usuwania odpadów w zakresie objętym dofinansowaniem przekroczy 500 zł/Mg netto, tj. bez podatku VAT).

W związku z powyższym w terminie od dnia 11 kwietnia 2022r. do 20 maja 2022r. (piątek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Czarna Dąbrowka mogą składać przedmiotowe wnioski. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5. W programie nie będą mogły uczestniczyć osoby które nie złożyły w wyznaczonym terminie wniosku. Udzielona pomoc finansowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie dostępny jest na BIP Czarna Dąbrowka w zakładce „Ochrona Środowiska- Odbiór folii rolniczej” oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Czarna Dąbrówka w pokoju nr 9 lub w sekretariacie, tel. 59 82 12 643.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Naderza
  data wytworzenia: 2022-04-11
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2022-04-11 15:23
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Naderza
  data wytworzenia: 2022-04-11
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2022-04-11 15:23
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-11 15:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 617
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-11 15:29