Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ DĄBRÓWCE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sp.czarnadabrowka.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.01.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny piktogramy po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • jasny kontrast
 • ciemny kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • możliwość zaznaczania linków
 • czytnik ekranów
 • tryb czytania
 • możliwość zaznaczania nagłówków
 • skalowanie treści
 • możliwość powiększania i pomniejszania wysokości linii
 • możliwość odwrócenia kolorów

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Węsierska
e-mail: bozena.wesierska@vp.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szkola@czarnadabrowka.pl
telefon: 59 82 12 462

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce znajduje się przy ulicy Słupskiej 17.

 1. Do budynku szkoły prowadzi wejście boczne nr 1, wejście znajdujące się od ulicy Słupskiej, wejście to umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych.
 2. Budynek posiada jeszcze trzy wejścia. Wejście główne znajdujące się od ulicy Słupskiej oraz wejście boczne nr 2 (od strony dziedzińca) i wejście boczne nr 3 (od strony sali gimnastycznej). Żadne z tych wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Do tych wejść prowadzą schody.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 4. Szkoła ma własny parking, który znajduje się od strony południowej budynku. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 7. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 11. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Klonowski
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2022-08-18 13:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-18 13:24

Załączniki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Klonowski
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2022-08-18 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-18 13:24