Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Informacje organizacyjne w spr. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce z dnia 27.05.2020r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora GCKiB w Czarnej Dąbrówce”

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka w terminie do dnia 26.06.2020r do godziny 1400.

W przypadku dokumentów przesłanych pocztą, liczy się data wpływu do urzędu. Dokumenty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Kierownik Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Czarnej Dąbrówce utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z dnia 20.05.2020r

Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
Znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.
Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS Czarna Dąbrówka z dnia 05.05.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków :
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej w ZGK Czarna Dąbrówka z dnia 26.02.2020r - ROZTRZYGNIĘTO

IV. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z ustawą o samorządzie gminnym,
b) komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) dokładność, sumienność, umiejętność organizacji czasu pracy,
e) podstawowa wiedza z zakresu Prawo Zamówień Publicznych
f) podstawowa wiedza z zakresu instalacji sanitarnych lub budownictwa
g) mile widziany staż pracy na stanowiskach związanych z administracją

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17672
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-03 14:21