Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. technicznych - NIEROZSTRZYGNIĘTO

ZAKŁD GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka.

1. Stanowisko pracy:

Specjalista do spraw technicznych

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • co najmniej pięcioletni staż pracy
 • doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnych
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość mechaniki i budowy maszyn,
 • uprawnienia elektryczne E
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę komunalną.
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość systemów pompowych

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 • organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu,
 • dokonywanie miesięcznych odczytów wodomierzy na hydroforniach
 • dokonywanie okresowych kontroli i obserwacji poszczególnych odcinków sieci wodno - kanalizacyjnej – wykonywanie niezbędnych remontów i konserwacji
 • nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przepompowniach ścieków oraz na sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich naprawa
 • dokonywanie comiesięcznych odczytów liczników zużycia prądu na urządzeniach zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przepompowniach ścieków oraz na sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzenie ich ewidencji.

5. Wymagane dokumenty:

 • oferta z wnioskiem o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy
 • Curriculum Vitae
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

Wymagane dokumenty aplikacyjne: oferta z wnioskiem o zatrudnienie oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisów prawa dla potrzeb naboru na stanowisko specjalisty do spraw technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3, 77 – 116 Czarna Dąbrówka., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw technicznych” do dnia 4 czerwca 2021 roku do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu).

drukuj (Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. technicznych - NIEROZSTRZYGNIĘTO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-05-24 09:17
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 15:48

Pobierz pliki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-05-24 09:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23330
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-16 12:09