Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 13

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-08-10 godz. 19:10 do poniedziałek 2018-08-27 godz. 10:00
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wybranych miejscowościach na terenie gminy Czarna Dąbrówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-10 19:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-06-08 godz. 15:35 do piątek 2018-06-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-06-20 godz. 00:50
GPI. 7013.5.2018.CP                                                                                                                                        Czarna Dąbrówka, 08.06.2018 r.                                    ...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-20 00:50
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-06-08 godz. 15:30 do piątek 2018-06-15 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-06-20 godz. 00:45
        GPI. 7013.4.2018.CP                                                                                                                                    Czarna Dąbrówka, 08.06.2018 r...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-20 00:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-04-30 godz. 21:40 do wtorek 2018-05-15 godz. 10:00 czwartek 2018-05-24 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-06-08 godz. 15:30
Ogłoszenie nr 552988-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Gmina Czarna Dąbrówka: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-08 15:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 23:50 do wtorek 2018-04-03 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-03 godz. 22:30
Zapytanie ofertowe             Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164), na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-03 22:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 23:35 do wtorek 2018-04-03 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-03 godz. 22:20
Zapytanie ofertowe             Gmina Czarna Dąbrówkana podstawie na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164), na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-03 22:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-02-21 godz. 23:05 do czwartek 2018-03-08 godz. 10:00 poniedziałek 2018-03-12 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-03-29 godz. 10:35
Ogłoszenie nr 521420-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Gmina Czarna Dąbrówka: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-29 10:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-02-19 godz. 22:05 do wtorek 2018-03-06 godz. 10:00 czwartek 2018-03-08 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-03-29 godz. 10:10
Ogłoszenie nr 520174-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Gmina Czarna Dąbrówka: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-29 10:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-16 godz. 21:45 do poniedziałek 2018-02-26 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2018-02-28 godz. 22:00
Zapytanie ofertowe               Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-28 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-02-15 godz. 22:00 do piątek 2018-03-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-03-20 godz. 17:20
Ogłoszenie nr 518836-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.   Gmina Czarna Dąbrówka: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-20 17:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-01-31 godz. 23:20 do wtorek 2018-02-06 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-02-09 godz. 14:50
Zapytanie ofertowe               Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164) oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-09 14:50
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-01-19 godz. 21:15 do poniedziałek 2018-01-29 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2018-01-30 godz. 20:05
Zapytanie ofertowe               Gmina Czarna Dąbrówka na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie załącznika nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 pod nazwą „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 20:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-12-27 godz. 13:50 do wtorek 2018-01-09 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-02-06 godz. 22:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane będzie w ramach...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-06 22:50

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 462162
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-15 21:48

Stopka strony