Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
Ogłoszenie nr 550844-N-2019 z dnia 2019-05-22 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ”Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka"- OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-04 22:03
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.21.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ”Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 31 maja 2019 r. o godz. 10:30;
2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1.587,00 złotych brutto
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość pobytów na budowie

Doświadczenie kierownika budowy

1.

Biuro Obsługi Nieruchomości

Piotr Kaszubowski

Żukówko 24A

77-100 Bytów

20.900,00 zł

4 razy

4 roboty

2.

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „Ankra-bis”

ul. Św. Wojciecha 9

77-100 Bytów

17.984,50 zł

3 razy

4 roboty

3.

Zakład Budownictwa Ogólnego

Michał Fijałkowski

ul. B. Chrobrego 12

77-100 Rzepnica

24.000,00 zł

3 razy

2 roboty

4.

„PROJ-BUD”

Os. 1000lecia 3/9

83-400 Kościerzyna

61.500,00 zł

2 razy

3 roboty

5.

Development Design Sp. z o.o.

ul. Kopernika 25/2

76-200 Słupsk

38.455, 95 zł

2 razy

4 roboty

 

4.Warunki płatności – zgodnie z SIWZ
5.Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ.
6.Termin wykonania – zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

 • autor informacji: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-06-04
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-06-04 22:04
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert524.91kB
  • autor informacji: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-06-04
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-06-04 22:05
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 896069
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 16:41

Stopka strony