Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 550844-N-2019 z dnia 2019-05-22 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka - UNIEWAŻNIENIE
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-08 22:05
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: GPI.271.21.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Czarna Dąbrówka" zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

Na realizację zamówienia wpłynęło pięć ofert. Cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca 20.900,00 złotych brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 587,00 złotych brutto), a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia informacji: 2019-07-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-07-08 22:05
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania212.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-07-08 22:06
[drukuj]