Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 606112-N-2019 z dnia 2019-10-04 r. - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nożyno - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-31 20:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta
Mikorowo 21
76-243 Mikorowo

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium I: Cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: Okres gwarancji - waga kryterium 40 %

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Punktacja łącznie

1.

Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta

Mikorowo 21

76-243 Mikorowo

60

40

100

2.

SCAT Roboty Ziemne Maciej Grzenkowicz

ul. Kartuska 14A

83-340 Sierakowice

-

-

Oferta została wycofana

3.

Przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk

ul. Słupska 45

83-340 Sierakowice

Rokity 57

-

-

Oferta odrzucona

4.

HYDRO-MAG Sp. z o.o

ul. Kartuska 46, Garcz 83-333 Chmielno

57,88

40

97,88

5.

PHU Mański Damian Mański

ul. Zawiszy Czarnego 15/1

84-300 Lębork

37,37

40

77,37

6.

Kazimierz Gozdal

Pomiłowo 22a

76-100 Sławno

36,36

40

76,36

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
  data wytworzenia informacji: 2019-10-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-10-31 20:05
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty500.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Mularczyk
   data wytworzenia informacji: 2019-10-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-10-31 20:06
[drukuj]