Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 631039-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Ogłoszenie nr 540268349-N-2019 z dnia 09-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-12-03 godz. 14:50 do środa 2019-12-11 godz. 10:00 wtorek 2019-12-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - wyjaśnienia treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-10 23:05
Typ zdarzenia: udostępnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.89.2019.
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” , ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 631039-N-2019 z dnia 03.12.2019 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść ogłoszenia o zamówienie i SIWZ w taki sposób, aby przedmiotem zamówienia był zakup biletów na regularny przewóz publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, czy też wolą Zamawiającego jest zakup biletów na przewóz regularny specjalny nieuprawniający do dopłat z budżetu Państwa z tytułu sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmodyfikuje treści zamówienia i SIWZ tak, aby przedmiotem zamówienia był zakup biletu na regularny przewóz publiczny. Wolą Zamawiającegonie jest zakup biletów na przewóz regularny specjalny nieuprawniający do dopłat z budżetu Państwa z tytułu sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zamierza wydać Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego w sytuacji, gdy na terenie Gminy istnieje komunikacja o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych zorganizowanych przez Starostę Bytowskiego na podstawie umowy koncesji, a korzystający z tej komunikacji mają prawo do ulg ustawowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyda zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego.

 

Pytanie 3:

Czy wydanie zezwoleń w takiej sytuacji nie będzie uznane za pozorną czynność prawną mająca na celu uzyskanie przez Wykonawcę rekompensat za stosowanie ulg ustawowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyda zezwolenia na prowadzenie publicznego regularnego transportu zbiorowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-10 23:04
Załączniki:
 • Treść wyjaśnień do SIWZ434.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-10 23:05
[drukuj]