Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 631039-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Ogłoszenie nr 540268349-N-2019 z dnia 09-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2019-12-03 godz. 14:50 do środa 2019-12-11 godz. 10:00 wtorek 2019-12-17 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-18 18:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.89.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 17.12.2019 r. o godz. 10:30;

2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 450.000,00 złotych brutto;

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył następujący Wykonawca:

Lp

Firma i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności faktury/rachunku

 

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Bytowie

ul. Wybickiego 2

77-100 Bytów

1.083.024,00

14 dni

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik do SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2019-12-18
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2019-12-18 18:45
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert291.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2019-12-18
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2019-12-18 18:46
[drukuj]