Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 634293-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. Ogłoszenie nr 540271698-N-2019 z dnia 12-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby” – II postępowanie - odpowiedzi na pytania
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-12 23:55
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, „Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby” – II postępowanie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 634293-N-2019 z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o załączenie na stronie internetowej właściwego Formularza Ofertowego. Udostępniony Formularz w sposób niezgodny z SIWZ uwzględnia kryteria oceny oferty – ilość wizyt Inspektora Nadzoru zamiast doświadczenie Inspektora Nadzoru.

 

Odpowiedź:

Zamawiający załączy na stronie internetowej właściwy Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
    data dodania: 2019-12-12 23:56
Załączniki:
[drukuj]