Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 634293-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. Ogłoszenie nr 540271698-N-2019 z dnia 12-12-2019 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dęby”- II postępowanie - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-01-02 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.67.2.2019
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

DUET

Janusz Szczepański

ul. Z. Nałkowskiej

77-100 Bytów

Do Zamawiającego wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym :

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Cena - 60%

Kryterium nr II

Doświadczenie – 40%

Punktacja łącznie

1.

OBSŁUGA INWESTYCJI

Iwona Zblewska

Rzepnica

ul. Św. Wojciecha 11

77-100 Bytów

46,28

40

86,28

2.

DUET

J. Szczepański

ul. Z. Nałkowskiej 1

77-100 Bytów

60

40

100

Zamawiający wskazuje, iż wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
  data wytworzenia informacji: 2020-01-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-01-02 15:02
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty258.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polańska - Gawin
   data wytworzenia informacji: 2020-01-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-01-02 15:03
[drukuj]