Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Urząd Gminy

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 - konkurs
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-05 15:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-02-05
Data końca składania ofert: piątek 2020-02-28 godz. 10:00
Oznaczenie: RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

Gmina Czarna Dąbrówka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza otwarty konkurs na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach konkursu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa Integracja, działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Konkurs na nabór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pón. zm.).

Nabór partnera do projektu odbywa si w drodze otwartego konkursu w terminie od 05.02.2020 r. roku do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne" osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka. Urząd czynny w dni robocze od 7.00-15.00 (poniedziałek( 8.00-16:00). Decyduje data wpływu oferty do urzędu tj. do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Zasady naboru i oceny ofert określa Regulamin Konkursu stanowiący złącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub na adres e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl.

 • autor informacji: Beata Wolska
  data wytworzenia informacji: 2020-02-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-02-05 15:51
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 15:51
Załączniki:
 • Ogłoszenie o naborze881.61kB
  • autor informacji: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Regulamin konkursu5.6MB
  • autor informacji: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Formularz ofertowy - wzór2.6MB
  • autor informacji: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
 • Formularz ofertowy - wersja edytowalna116.4kB
  • autor informacji: Beata Wolska
   data wytworzenia informacji: 2020-02-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-02-05 15:53
[drukuj]

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 896703
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 12:17

Stopka strony