Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 548222-N-2020 z dnia 2020-06-05 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce - WYNIK POSTĘPOWANIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-22 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.15.2020
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

„OKTAN Brzeski Grzenkowicz”
Spółka Jawna
Ul. Bohaterów Westerplatte 7
76-200 Słupsk

Do oceny ofert przyjęto następujące kryteria:

Kryterium nr I: cena – waga kryterium 60%
Kryterium nr II: Odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego waga kryterium 20%
Kryterium III: Upust cenowy – waga kryterium 20%

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium nr I

Kryterium nr II

Kryterium nr III

Punktacja łącznie

1.

„OKTAN Brzeski Grzenkowicz”

Spółka Jawna

Ul. Bohaterów Westerplatte 7

76-200 Słupsk

60,00

20,00

7,00

87,00

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurę odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp w oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ww. ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-06-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-06-22 14:38
Załączniki:
 • Informacja o wyborze wykonawcy428.58kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-06-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-06-22 16:12
[drukuj]