Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 582911-N-2020 z dnia 2020-09-09r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 16:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-09
Data końca składania ofert: czwartek 2020-09-24 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 582911-N-2020 z dnia 2020-09-09r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144
obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje 3 odcinki o łącznej długości 546,0 mb o klasie drogi D i L. Odcinek I o długości 240,0 mb o nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych (klasa drogi L). Odcinek II o długości 240,0 mb z płyt żelbetowych wielootworowych (klasa drogi L). Odcinek III długości 66,0 mb o nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych (klasa drogi D). Przebudowa będzie polegała na ułożeniu płyt żelbetowych wielootworowych o wymiarach 12,5x75x100 śladowo 2x1,0 m z pasem dzielącym o szerokości 1,0 m. Płyty układane na podbudowie z gruzobetonu 0/63mm gr. 10 cm. Obustronne utwardzone pobocza szerokości 0,50 m dla drogi D i 0,75 m dla drogi L z gruntu rodzimego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 16:44
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 16:52
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP403.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • SIWZ453.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy28.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 07:49
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu22.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania23.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy510.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 5 - Informacje dot. grupy kapitałowej70kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 6 - Wykaz osób196.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna6.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 8 - STWiOR1.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
 • Zał. nr 9 - Przedmiar robót521.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 16:49
Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69,144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:50
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.23.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:50
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ258.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:51
Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69,144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity - INFORMACJA Z OTWAERCIA OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 16:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.23.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69,144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 24.09.2020r. o godz. 10:30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-24 16:34
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-24 16:36
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert383.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-24 16:35
Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 15:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.23.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity ”. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-10-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-08 15:18
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 15:22
Załączniki:
Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 11:43
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 582911-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Nazwa nadana zamówieniu:  Przebudowa istniejącej drogi gminnej na działkach nr 69, 144 obręb Mydlita i nr 335, 323, 312 obręb Rokity
Numer referencyjny:  GPI.271.23.2020
Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
Data udzielenia zamówienia: 15/10/2020
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 162911,34
Waluta: PLN
Liczba otrzymanych ofert: 2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-19 11:44
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia309.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 11:45
[drukuj]