Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 583282-N-2020 z dnia 2020-09-09 r. - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-09 17:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-09
Data końca składania ofert: czwartek 2020-09-24 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 583282-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita.

2. Zakres robót obejmuje:

Przebudowę drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita na długości 605 m b. Zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm. Zjazdy indywidualne i publiczne zostaną utwardzone - 4 zjazdy. Istniejąca droga posiada szerokość ok. 3,5 m. Przebudowa drogi zostanie wykonana po istniejącym przebiegu z poszerzeniami podbudowy. W ramach inwestycji należy przebudować cztery istniejące zjazdy.

Konstrukcja drogi:

  • 3 cm warstwa ścieralna z MMB
  • 5 cm warstwa wiążąca z MMB
  • 8 cm wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5
  • istniejąca nawierzchnia z brukowca

Pobocza należy wykonać obustronnie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr cm o szerokości 0,75 m.

Konstrukcja drogi na poszerzeniach:

  • 3 cm warstwa ścieralna z MMB
  • 5 cm warstwa wiążąca z MMB
  • 20 cm wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja zjazdów:

  • 3 cm warstwa ścieralna z MMB
  • 5 cm warstwa wiążąca z MMB
  • 20 cm wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody opadowe na przyległe tereny zielone zlokalizowane w pasie drogi gminnej.

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45233000 – 9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-09 17:37
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 17:37
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP400.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • SIWZ820.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy29.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu23.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania24.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy576.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 07:47
 • Zał. nr 5 - Informacje dot. grupy kapitałowej70kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 6 - Wykaz osób197kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa3.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 8 - STWiOR50.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
 • Zał. nr 9 - Przedmiar robót745.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-09 17:40
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.26.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:42
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 15:43
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:43
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - ZMIANA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-16 15:47
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.26.2020
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-16
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-16 15:45
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 15:45
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ248.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-16
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-16 15:46
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-21 15:34
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GPI.271.26.2020
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-21 15:34
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 15:36
Załączniki:
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami294.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-21 15:35
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-24 17:05
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.26.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 24.09.2020 r. o godz. 11:15.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-09-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-09-24 17:05
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert421.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-09-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-09-24 17:07
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-05 16:32
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.26.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita”. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-10-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-10-05 16:30
Załączniki:
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 11:50
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: 583282-N-2020
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 
Nazwa nadana zamówieniu:  Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita
Numer referencyjny:  GPI.271.26.2020
Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
Data udzielenia zamówienia: 12/10/2020
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 308673,57
Waluta: PLN
Liczba otrzymanych ofert: 5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2020-11-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-11-19 11:49
Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia309.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2020-11-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-11-19 11:50
[drukuj]