Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

770525-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. 540396938-N-2021 z dnia 07.01.2021r. - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od wtorek 2020-12-22 godz. 14:55 do środa 2021-01-13 godz. 10:00 piątek 2021-01-15 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-22 14:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-22
Data końca składania ofert: środa 2021-01-13 godz. 10:00
Oznaczenie: 770525-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-22 14:54
Załączniki:
 • Ogłoszenie - BZP472.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • SIWZ636.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy107.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu121.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy406.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 5 - Wykaz osób161.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 6 - Wykaz robót174kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 7 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej148kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
 • Zał. nr 8 - PFU23.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 11:51
 • Zał. nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatków i opłat lokalnych179.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-22 14:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - WYJAŚNIENIA SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-31 14:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2020-12-31
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2020-12-31 13:57
Załączniki:
 • Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach409.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-31 13:58
 • Zał. nr 10 - Pozwolenie wodnoprawne1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-31 13:58
 • Zał. nr 11 - Operat wodnoprawny9.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2020-12-31
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2020-12-31 13:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-07 13:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2021-01-15 godz. 10:00
Oznaczenie: 540396938-N-2021 z dnia 07.01.2021r.
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu
i zmiana załącznika nr 1

Przetargu nieograniczonego dla zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 770525-N-2020, data publikacji 22.12.2020 r. zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień”. Zamawiający przedłuża termin składania ofert na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-01-07
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-01-07 13:48
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP436.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-01-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-01-07 13:49
 • Zmiana treści SIWZ831.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-01-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-01-07 13:49
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy107.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-01-07
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-01-07 13:49
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - OTWARCIE OFERT
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-15 15:07
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GPI.271.44.2020.
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Czarna Dąbrówka, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje iż:

 1. otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się dnia: 15.01.2021 r. o godz. 10:30;
 2. środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1 896 844,50 złotych brutto;

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-01-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-01-15 15:05
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 15:06
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert368.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-01-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-01-15 15:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-10 12:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.44.2020
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-02-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-02-10 12:13
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty518.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-02-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-02-10 12:14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-19 18:08
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Nr 510422958-N-2021 z dnia 16.03.2021r.
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gmina Czarna Dąbrówka informuje iż w dniu 16.03.2021 roku udzieliła zamówienia na zadanie pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-03-19
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-19 18:09
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia4.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-19
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-19 18:10
[drukuj]