Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

1/03/RPO - konkurs

Aktualny okres składania ofert: od piątek 2021-03-05 godz. 16:00 do wtorek 2021-03-16 godz. 14:00 piątek 2021-03-19 godz. 14:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-05 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-03-05
Data końca składania ofert: wtorek 2021-03-16 godz. 14:00
Szczegółowa informacja:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w oparciu o Zarządzenia 18/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 31.12. 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł” z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (opubl. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „Pzp”, oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
  data wytworzenia informacji: 2021-03-05
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-05 15:57
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 16:02
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe281.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy185.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
 • Zał. 2 - OPZ259.09kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
 • Zał. 3 - Formularz cenowy141.58kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
 • Zał. 4 - Oświadczenia wykonawcy140.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
 • Zał. 5 - Wzór umowy339.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-05
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-05 16:01
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-10 16:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
  data wytworzenia informacji: 2021-03-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-10 16:24
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 16:27
Załączniki:
 • Zapytania do OPZ334.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-10 16:25
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 16:28
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-11 15:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego


Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
  data wytworzenia informacji: 2021-03-11
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-11 15:20
Załączniki:
 • Zapytania do OPZ653.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-11 15:21
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-11 15:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2021-03-19 godz. 14:00
Oznaczenie: 1/03/RPO
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy postostępowania: Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego.

W związku z istotną zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie wskazanym w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
  data wytworzenia informacji: 2021-03-11
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-11 15:44
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia275.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-11 15:45
 • Zał. 2 - OPZ (zmieniony)242.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dulewicz
   data wytworzenia informacji: 2021-03-11
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-11 15:45
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-12 15:43
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego


Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-03-12
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-12 15:41
Załączniki:
Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-25 14:12
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w postępowaniu o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto, przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.

Zakup wraz z dostawą wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego

w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-03-25
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-25 14:09
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty677.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-25
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-25 14:10
[drukuj]