Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2/03/RPO - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii integracji sensorycznej - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2021-03-22 09:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2021-03-22
Data końca składania ofert: wtorek 2021-03-30 godz. 14:00
Oznaczenie: 2/03/RPO
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/03/RPO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w oparciu o Zarządzenie nr 18/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 31.12. 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł” oraz na podstawie rozdziału 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii integracji sensorycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-03-22
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-03-22 09:57
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe416.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy87.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
 • Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu88.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
 • Zał. 3 - wykaz osób87.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
 • Zał. 4 - wykaz usług87.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
 • Zał. 5 - Wzór umowy309.72kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-03-22
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-03-22 10:00
Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii integracji sensorycznej - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2021-04-09 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w postępowaniu o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto, przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z terapii integracji sensorycznej” w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-04-08
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-04-09 14:52
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty367.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-08
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 14:53
[drukuj]