Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” - OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2021-04-09 15:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-04-09
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-04-19 godz. 14:00
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/04/RPO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w oparciu o Zarządzenie nr 18/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 31.12. 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.” oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt.: Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-04-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-04-09 15:09
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe329.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 15:17
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy89.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 15:17
 • Zał. 2 - wykaz osób87.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 15:17
 • Zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu88.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 15:17
 • Zał. 4 - wzór umowy316.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-09 15:17
Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2021-04-21 14:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w postępowaniu o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto, przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-04-21
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-04-21 14:35
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 12:08
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty1.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-04-21
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-04-21 14:35
[drukuj]