Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

4/05/RPO 4/05/RPO - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2021-05-27 godz. 16:50 do piątek 2021-06-04 godz. 13:00 poniedziałek 2021-06-07 godz. 13:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”
data opublikowania zdarzenia: 2021-05-27 16:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-05-27
Data końca składania ofert: piątek 2021-06-04 godz. 13:00
Oznaczenie: 4/05/RPO
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/05/RPO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, w oparciu o Zarządzenia 18/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 31.12. 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł”, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 . Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (opubl. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej „Pzp”, oraz na podstawie rozdziału. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu
„Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-05-27
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-05-27 16:20
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 16:52
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe326.01kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-05-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-05-27 16:21
 • Zał. nr 1 - formularz ofertowy94.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-05-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-05-27 16:22
 • Zał. nr 2 - oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu89.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-05-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-05-27 16:22
 • Zał. nr 3 - Istotne postanowienia umowy188kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-05-27
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-05-27 16:22
Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-02 14:18
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-06-07 godz. 13:00
Oznaczenie: 4/05/RPO
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy: Postępowania „Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”, ZAPYTANIE OFERTOWE 4/05/RPO.

W związku z tym, że w dniu 04.06.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jest zamknięty Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-06-02
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-06-02 14:18
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego660.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-06-02
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-06-02 14:19
Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - WYBÓR OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-09 14:08
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w postępowaniu o wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto, przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2021-06-09
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2021-06-09 14:06
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 14:09
Załączniki:
 • Inoformacja o wyborze oferty306.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2021-06-09 14:07
[drukuj]