Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.30.2022 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole marzeń
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-10 21:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2022-11-10
Data końca składania ofert: piątek 2022-11-18 godz. 10:00
Oznaczenie: GPI.271.30.2022
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Czarna Dąbrówka w oparciu o Zarządzenia Wójta nr 150/2021 z dnia 31.12.2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.” oraz z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole marzeń”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2022-11-10
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-11-10 21:44
Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe805.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-10 21:46
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy72.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-10 21:46
 • Zał. nr 2 - Wzór Umowy622.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-10 21:46
 • Zał. 3 - Oświadczenie wykonawcy41.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-10 21:46
 • Treść ogłoszenia w bazie konkurencyjności41.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-10
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-10 21:46
Zakup i dostawa sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole marzeń
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-15 19:39
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: GPI.271.30.2022
Szczegółowa informacja:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka, w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2022-11-15
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-11-15 19:37
Załączniki:
 • Treść odpowiedzi na pytania617.69kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-15
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-15 19:38
Zakup i dostawa sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole marzeń
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-24 14:52
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GPI.271.30.2022
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYBORZE

 

Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka informuje, że w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Przedszkole marzeń” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
  data wytworzenia informacji: 2022-11-24
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-11-24 14:51
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty765.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Mielewczyk
   data wytworzenia informacji: 2022-11-24
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-11-24 14:52
[drukuj]