Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

GPI.271.28.2022 - zamówienie z wolnej ręki

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z podziałem na części
data opublikowania zdarzenia: 2022-11-23
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Oznaczenie: GPI.271.28.2022
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o dobrowolnej
przejrzystości ex ante

Dostawy

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 2022/S 226-652059

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: GPI.271.28.2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego
„Cyfrowa Gmina” z podziałem na części: a) Część I – zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami
peryferyjnymi b) Część II – zakup i dostawa serwerów wraz z nośnikami pamięci 2) Zadanie realizowane jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

PROCEDURA
Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 2022-11-18
Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza: Nbit Jarosław Jenczymionka Sp. z o.o.
Miejsce ogłoszenia wyboru wykonawcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72ec1d38-2baa-4954-9efa-f3a7a4910693
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2022-11-18

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
    data wytworzenia informacji: 2022-11-23
  • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
    data dodania: 2022-11-23 23:22
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 23:24
[drukuj]