Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2022/BZP 00469808/01 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodastwach domowych
data opublikowania zdarzenia: 2022-12-01
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2022-12-01
Data końca składania ofert: piątek 2022-12-09
Oznaczenie: 2022/BZP 00469808/01
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Dostawy

Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych
przez osoby fizyczne w gospodastwach domowych

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507
Adres zamawiającego
Ulica: ul. Gdańska 5
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod pocztowy: 77-116
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

INFORMACJE PODSTAWOWE
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469808/01
Data ogłoszenia: 2022-12-01 10:50

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodastwach domowych
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla kamiennego na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, który wynosi 78, co przekłada się na 125 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie peryferyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Wartość: 187500
Kod waluty: PLN

INFORMACJE DODATKOWE
Umowa zawarta w formie elektronicznej 25.11.2022 r.
Umowa zawarta na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Umowa został zawarta z PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050911, NIP: 675-10-19-150, REGON: 351201910, kapitał zakładowy w wysokości 415.000,00 PLN, będącą dużym przedsiębiorcą zgodnie z rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 893).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia informacji: 2022-12-01
 • zdarzenie opublikował: Mateusz Ulenberg
  data dodania: 2022-12-04 21:26
Załączniki:
 • Treść ogłoszenia38.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
   data wytworzenia informacji: 2022-12-01
  • załącznik opublikował: Mateusz Ulenberg
   data dodania: 2022-12-04 21:27
  • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
   ostatnia modyfikacja: 2022-12-04 21:29
[drukuj]